Zabawa. Eksploracja. Nauka.

Trening umiejętności cyfrowych dla migrantek

Konsorcjum DIGITS będzie priorytetowo traktować zwiększenie wskaźników uczestnictwa wśród osób o mniejszych szansach

O projekcie

Pandemia stworzyła nową rzeczywistość dla wszystkich obywateli UE, zmuszając wielu pracowników do pracy zdalnej z domu. W tym kontekście ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, co dzieje się z niewykwalifikowanymi pracownikami, a zwłaszcza tymi, którzy nie mają nawet podstawowych umiejętności językowych i innych umiejętności miękkich, które pozwoliłyby im najpierw przetrwać, a następnie dać im możliwość życia na wysokim poziomie, jak wszyscy inni obywatele. Osoby niekorzystające z Internetu są szczególnie narażone na izolację społeczną z powodu wykluczenia cyfrowego. Migranci napotykają również dodatkowe bariery w integracji cyfrowej, ponieważ polegają na innych, którzy tłumaczą strony internetowe dostawców usług i platformy mediów społecznościowych na ich języki ojczyste. Chociaż pandemia skłoniła do bardziej innowacyjnego podejścia do świadczenia usług, włączenie cyfrowe ma ogromne znaczenie.

DIGITS

Poznaj naszych partnerów!

AIS

Austrian Association of Inclusive Society (AIS) to organizacja pozarządowa z siedzibą w Wiedniu w Austrii, zajmująca się interdyscyplinarnymi badaniami, które promują innowacje i współpracę w dziedzinie praw człowieka, integracji społecznej i rozwoju.

Symplexis

Austrian Association of InclusivSymplexis to grecka organizacja non-profit, która dąży do zapewnienia równych szans dla wszystkich poprzez działania i środki, które budują umiejętności, wzmacniają i promują aktywne zaangażowanie i uczestnictwo, koncentrując się na najbardziej wrażliwych kategoriach populacji, a zwłaszcza na tych z mniejszymi szansami.

BK Consult

BK-con jest niszową firmą konsultingową, która posiada szerokie doświadczenie w projektach finansowanych przez UE, na poziomie rozwoju i wdrażania. Jako firma założona w 1994 roku, posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w projektach międzynarodowych, uczestnicząc w projektowaniu i wdrażaniu projektów o łącznej wartości przekraczającej budżet 4 miliardów euro.

Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Polskie Forum Migracyjne (PFM) została założona w 2007 roku w celu promowania praw migrantów w Polsce. W PFM chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku, dążąc do porozumienia i współpracy.

Diesis NETWORK

Sieć Diesis jest jedną z najszerszych sieci specjalizujących się we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych. Biorąc pod uwagę wysoką stawkę społeczną, ekonomiczną i ekologiczną, jesteśmy głęboko przekonani, że globalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron i podejście oparte na współpracy jest jedyną odpowiedzią na globalny kryzys.

Hub for Innovation Policy

Hub for Innovation Policy (HIP) to firma typu start-up, której misją jest wykorzystywanie innowacji i technologii do rozwijania i wzmacniania usług podmiotów biznesowych i społecznych. Główne narzędzia, które wykorzystujemy w tym celu, obejmują narzędzia ICT, programy budowania potencjału i usługi konsultingowe.

GREEK FORUM OF MIGRANTS - Elliniko Forum Metanaston

Greckie Forum Migrantów (GFM) to sieć organizacji i społeczności migrantów w Grecji. Zostało założone we wrześniu 2002 roku, funkcjonuje jako związek - organ, a jego członkowie liczą obecnie około 40 społeczności - organizacji.

Dlaczego my?

Nauka niezbędnych umiejętności

Nasz program ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do rozwoju w życiu codziennym i zawodowym. Wierzymy, że te umiejętności są niezbędne w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie i jesteśmy zaangażowani we wzmacnianie pozycji kobiet poprzez wysokiej jakości szkolenia.

Równość szans

Konsorcjum DIGITS rozumie wartość równych szans dla wszystkich.

Uczestnictwo

Konsorcjum DIGITS będzie priorytetowo traktować zwiększanie wskaźników uczestnictwa wśród osób o mniejszych szansach.

Swoboda

Musimy zaoferować wszystkim równe szanse na rozwój i sukces.

Innowacyjność

Nasz program buduje umiejętności cyfrowe dla kobiet TCN, zwiększając ich szanse na zatrudnienie.

Trening umiejętności cyfrowych dla migrantek

Konsorcjum DIGITS będzie priorytetowo traktować zwiększenie wskaźników uczestnictwa wśród osób o mniejszych szansach