Διασκέδασε. Ανακάλυψε. Μάθε.

Ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών

Η κοινοπραξία DIGITS θα δώσει προτεραιότητα στην αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Σχετικά με το έργο

Η πανδημία δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα για όλους τους πολίτες της ΕΕ, αναγκάζοντας πολλούς/ες εργαζόμενους/ες να δουλεύουν εξ αποστάσεως από το σπίτι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στο τι συμβαίνει με τους/τις μη ειδικευμένους/ες εργαζόμενους/ες και ιδιαίτερα με εκείνους που δεν έχουν καν τις βασικές γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους επέτρεπαν αρχικά να επιβιώσουν και στη συνέχεια να τους δώσουν τη δυνατότητα ποιοτικής διαβίωσης όπως όλοι οι άλλοι πολίτες. Οι άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο κοινωνικής απομόνωσης, λόγω του ψηφιακού τους αποκλεισμού. Οι μετανάστες/τριες αντιμετωπίζουν επίσης πρόσθετα εμπόδια στην ψηφιακή ένταξη, λόγω του ότι βασίζονται σε άλλους για τη μετάφραση των ιστότοπων των παρόχων υπηρεσιών και των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης στη μητρική τους γλώσσα. Αν και η πανδημία έχει οδηγήσει σε πιο καινοτόμες προσεγγίσεις για την παροχή υπηρεσιών, η ψηφιακή ένταξη είναι πρωταρχικής σημασίας.

DIGITS

Γνωρίστε τους εταίρους του έργου!

AIS

Η Austrian Association of Inclusive Society (AIS) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, αφιερωμένη στη διεπιστημονική έρευνα που προωθεί την καινοτομία και τη συνεργασία στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της ανάπτυξης.

Symplexis

Η Symplexis είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση που προσπαθεί να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους, μέσω δράσεων και μέτρων που αναπτύσσουν δεξιότητες, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή, εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες που έχουν λιγότερες ευκαιρίες.

BK Consult

Η BK Consult είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων που διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σε επίπεδο ανάπτυξης και υλοποίησης. Ιδρύθηκε το 1994 και διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε διακρατικά έργα, έχοντας συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας που ξεπερνά τον προϋπολογισμό των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Polskie Forum Migracyjne

Το ίδρυμα Polish Migration Forum Foundation (PFM) δημιουργήθηκε το 2007 για την προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών/τριών στην Πολωνία. Στο PFM, θέλουμε η Πολωνία να είναι μια χώρα όπου οι άνθρωποι διαφορετικών φυλών, θρησκειών και πολιτισμών ζουν αρμονικά και με σεβασμό, επιδιώκοντας τη συμφωνία και τη συνεργασία.

Diesis NETWORK

Το Diesis Network είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα που ειδικεύεται στην υποστήριξη της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα διακυβεύονται σε κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό επίπεδο, είμαστε πεπεισμένοι ότι η παγκόσμια δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων μερών και η συνεργατική προσέγγιση είναι η μόνη απάντηση στην παγκόσμια κρίση.

Hub for Innovation Policy

Η Hub for Innovation Policy (HIP) είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που επικεντρώνεται στην αποστολή της αξιοποίησης της καινοτομίας και της τεχνολογίας για την προώθηση και την ενδυνάμωση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων. Τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν ψηφιακά εργαλεία, προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

GREEK FORUM OF MIGRANTS - Elliniko Forum Metanaston

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών είναι ένα δίκτυο οργανώσεων και κοινοτήτων μεταναστών/τριών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002, λειτουργεί ως συνδικαλιστικό όργανο και τα μέλη του αριθμούν σήμερα περίπου 40 Κοινότητες - Οργανώσεις.

Γιατί εμάς;

Εκμάθηση αναγκαίων δεξιοτήτων

Το πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τις απαραίτητες δεξιότητες για να επιτύχουν στην καθημερινή τους ζωή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Πιστεύουμε ότι αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες στον σημερινό ψηφιακό κόσμο και δεσμευόμαστε να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες μέσω καταρτίσεων υψηλής ποιότητας.

Ισότητα ευκαιριών

Η κοινοπραξία DIGITS κατανοεί την αξία των ίσων ευκαιριών για όλους.

Συμμετοχή

Η κοινοπραξία DIGITS θα δώσει προτεραιότητα στην αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Συναισθήματα

Πρέπει να προσφέρουμε σε όλους ίσες ευκαιρίες ευημερίας και επιτυχίας.

Καινοτομία

Το πρόγραμμά μας αναπτύσσει ψηφιακές δεξιότητες για τις γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών, αυξάνοντας την απασχολησιμότητά τους.

Ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών

Η κοινοπραξία DIGITS θα δώσει προτεραιότητα στην αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες