Πόροι

Το DIGITS: Ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιείται από εταίρους από την Πολωνία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Γερμανία. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ψηφιακής ένταξης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω πρακτικών εργαλείων και προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής τους.