Materiały

DIGITS: Soft DIGITal Skills building for TCN women to 2-letni projekt Erasmus+ realizowany przez partnerów z Polski, Grecji, Rumunii, Belgii, Austrii i Niemiec.

Projekt ma na celu poprawę integracji cyfrowej kobiet z krajów trzecich (TCN) poprzez praktyczne narzędzia i dostosowane interwencje edukacyjne, które przyczynią się do poprawy jakości ich życia”.