Ми тут, щоб допомогти розвивати навички жінкам третіх країн

The DIGITS: Розвиток м’яких цифрових навичок для жінок третіх країн – це дворічний проєкт, який співфінансується Європейським Союзом в рамках програми ERASMUS+. Проєкт реалізується партнерами з Польщі, Греції, Румунії, Бельгії, Австрії та Німеччини. Проєкт має на меті покращити цифрову інтеграцію жінок-громадянок третіх країн за допомогою практичних інструментів та адаптованих освітніх заходів, які сприятимуть покращенню якості їхнього життя.

Про проєкт

Основна мета проєкту DIGITS – покращити цифрову інтеграцію жінок третіх країн у вибраних країнах ЄС за допомогою практичних інструментів та адаптованих освітніх заходів для забезпечення кращої якості їхнього життя. Зокрема, проєкт DIGITS має на меті покращити національне та транснаціональне розуміння потреб жінок у цифровій інклюзії в ЄС. Важливо розробити практичні інструменти та зібрати корисні ресурси з точки зору цифрової інклюзії і, таким чином, соціальної справедливості для жінок з досвідом міграції/біженства.

З цією метою консорціум DIGITS надаватиме пріоритет підвищенню рівня участі людей з меншими можливостями, зокрема жінок-мігранток, які не володіють достатніми цифровими знаннями, відповідно до принципів стратегії ґендерної рівності на 2020-2025 роки як засобу просування ґендерної перспективи в пропонованій діяльності. Наш підхід буде запроваджений з метою підвищення спроможності фахівців та зацікавлених сторін, які мають прямий доступ до жінок-громадянок третіх країн, щодо розвитку їхніх цифрових навичок і, зрештою, розширення їхніх прав і можливостей. Крім того, конкретною метою є підвищення обізнаності фахівців, відповідних зацікавлених сторін та громадськості щодо потреб жінок-громадянок третіх країн у цифровій інклюзії.

Мета:

Проєкт буде зосереджений на розробці та застосуванні новаторських методологій розбудови потенціалу з цифрової грамотності. Методологія розбудови потенціалу в рамках проєкту DIGITS також сприятиме розвитку та вдосконаленню навичок і компетенцій:

Наш підхід буде застосований, щоб покращити спроможність фахівців та зацікавлених сторін, які мають прямий доступ до жінок-громадянок третіх країн, розвивати їхні цифрові навички та, зрештою, розширювати їхні права та можливості. Крім того, конкретною метою є підвищення обізнаності фахівців, відповідних зацікавлених сторін та громадськості щодо потреб жінок-громадянок третіх країн у цифровій інклюзії. Веб-платформа для розбудови потенціалу, розроблена в рамках проєкту DIGITS, стане привабливим інструментом з високою доступністю та гнучким, зручним для користувача цифровим форматом, який дозволить легко адаптуватися в різних контекстах, посилюючи таким чином інтеграцію в навчання та підготовку на всіх рівнях, та підтримуючи його стійкість та сумісність з майбутніми соціальними та навчальними викликами.

Про партнерів

Австрійська асоціація інклюзивного суспільства

АІС має добру репутацію завдяки проведенню незалежних якісних досліджень, а також за участь у міжнародному співробітництві та просування передового досвіду, який генерує відповідну роботу. Наразі "Інклюзивне суспільство" працює над реалізацією широкого спектру проектів і виступає за стратегічний вплив у низці секторів, які дотичні до наших тематичних напрямків. Співробітники та волонтери організації прагнуть боротися за рівні права для всіх та сприяти повній інтеграції соціально незахищених осіб, людей з інвалідністю та маргіналізованих людей у всі аспекти життя.AIS’s activities include research and analysis, evaluations, publications, and advocacy, as well as convene and facilitate the exchange of ideas and open discussions that stimulate new thinking on current issues in Europe, while keeping a global perspective. AIS holds conferences, workshops, trainings and other events that focus on social development, behavioral change and foster inclusion of youth and marginalized groups.

ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ Є

BK Consult

BK-con - це нішева консалтингова фірма, яка має великий досвід роботи в проектах, що фінансуються ЄС, на рівні розробки та впровадження. Як фірма заснована в 1994 році, ми маємо більш ніж 30-річний досвід роботи в транснаціональних проектах та участі у розробці й реалізації проектів загальною вартістю понад 4 мільярди євро. Ми надаємо широкий спектр послуг, сприяючи розбудові потенціалу та забезпеченню якості. Ми прагнемо використовувати наш досвід для забезпечення доданої вартості для організацій та партнерів на місцевому, регіональному, національному та транснаціональному рівнях, створюючи додаткову цінність для наших суспільств на сталій основі. We provide a wide bouquet of services, facilitating capacity building and quality assurance. Our intention is to use our experience to provide added value for organizations and partners at local, regional, national and transnational level, creating added value for our societies, in a sustainable manner.

BK CONSULT GMBH ОХОПЛЮЄ ТАКІ ТЕМАТИЧНІ СФЕРИ

Symplexis

Symplexis - це грецька неприбуткова організація, яка прагне забезпечити рівні можливості для всіх завдяки діям та заходам, що розвивають навички, розширюють можливості та сприяють активному залученню та участі, зосереджуючись на найбільш вразливих категоріях населення, особливо тих, хто має менше можливостей.

ДІЯЛЬНІСТЬ SYMPLEXIS ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ПІДХОДАХ ТА ІНТЕРВЕНЦІЯХ, ОРІЄНТОВАНИХ НА КОРИСТУВАЧА, ЗА ЧОТИРМА ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ, А САМЕ

Місія Symplexis полягає у підвищенні соціальної згуртованості через інтегровані дії та проектну діяльність, спрямовану на сприяння інтеграції вразливих груп населення, які перебувають під загрозою маргіналізації та виключення, а також просування та захист прав різних груп населення, які стикаються з дискримінацією, з акцентом на розширенні можливостей та підтримці жертв, підвищенні рівня обізнаності та обміні інформацією на всіх рівнях.

Мережа Diesis Network

Diesis Network - одна з найширших мереж, що спеціалізується на підтримці розвитку соціальної економіки, соціального підприємництва та соціальних інновацій. Зважаючи на високі соціальні, економічні та екологічні ставки, ми глибоко переконані, що єдиною відповіддю на глобальну кризу є глобальне залучення усіх зацікавлених сторін та підхід, що базується на співпраці. Тому ми дуже цінуємо наші більше 60 організацій-членів у понад 30 країнах світу.

Функціонуючи як унікальна екосистема, ми створюємо та примножуємо вплив завдяки тісній співпраці з нашими членами, які представляють понад 100 000 організацій та 1,3 мільйона робочих місць через основні національні федерації та мережі підтримки.

Маючи різноманітний профіль, досвід та походження, наша команда бере активну участь у впровадженні заходів, що базуються на знаннях, таких як тренінги, розробка проектів, консультаційні та дорадчі послуги, технічна допомога та дослідження.

Polskie Forum Migracyjne

Фонд "Польський Міграційний Форум" (PFM) був заснований у 2007 році з метою просування прав мігрантів у Польщі. У PFM ми хочемо, щоб Польща була країною, де люди різних рас, релігій і культур живуть у гармонії і повазі, прагнучи до згоди і співпраці. Наша місія полягає у підтримці інтеграції людей, які мігрують до Польщі, щоб вона стала для них другою батьківщиною. PFM пропонує комплексну та професійну підтримку біженцям та мігрантам, які проживають у Польщі.

Ми розвиваємо ініціативи та підтримуємо заходи, які ведуть до діалогу між людьми, що представляють різні культури. Фонд спеціалізується на інформаційній діяльності, надаючи пряму підтримку іноземцям (психологічну, щодо ринку праці, легалізації перебування), тренінги (для вчителів, психологів, державних службовців), а також заходи між формальною та неформальною освітою (семінари, міські ігри). Крім того, PFM підтримує жінок-мігранток, організовуючи школи підготовки до пологів та групи підтримки для матерів-мігранток.

Наша робоча етика - інноваціїйність, відданість, увага до якості. Інноваційність: Ми завжди шукаємо нові способи діяльності. Ми аналізуємо потреби мігрантів і гнучко реагуємо на них. Ми використовуємо міждисциплінарні знання нашої команди для розвитку нашої діяльності

Відданість: Ми вкладаємо багато серця і відданості в кожну нашу зустріч з бенефіціарами. Ми - команда активістів, і для нас особисто, важливі заходи, спрямовані на підтримку іноземців. Ми активно залучаємо донашої діяльності волонтерів.

Увага до якості: Ми працюємо комплексно. Ми дбаємо про те, щоб іноземці могли отримати від нас підтримку в різних аспектах свого життя. Для нас важливо постійно вдосконалювати компетенції нашої команди. Ми беремо участь у тренінгах, семінарах та навчальних візитах.

Hub for Innovation Policy

Хаб інноваційної політики (HIP) - це стартап-компанія, зосереджена на місії використання інновацій та технологій для просування та розширення послуг для бізнесу та соціальних суб'єктів. Основними інструментами, які ми використовуємо з цією метою, є ІКТ-інструменти, програми розбудови потенціалу та консалтингові послуги.

Наша команда складається з експертів, що походять з різних галузей, але мають солідний досвід роботи із зацікавленими сторонами ринку та третім сектором на міжнародному рівні. Наш сукупний досвід і досягнення включають успішну співпрацю з компаніями різних галузей і секторів економіки, установами та місцевими органами влади в різних країнах ЄС, Європейською Комісією, а також неурядовими організаціями та організаціями, що працюють у сфері прав людини.

Наш підхід орієнтований на клієнта, базується на тісній та регулярній співпраці та взаємодії з нашими клієнтами та партнерами для досягнення рішень, що відповідають їхнім конкретним потребам та викликам.

GREEK FORUM OF MIGRANTS - Elliniko Forum Metanaston

Грецький форум мігрантів (ГФМ) - це мережа організацій та спільнот мігрантів у Греції. Він був заснований у вересні 2002 року, функціонує як об'єднання, а його членами сьогодні є близько 40 спільнот та організацій.

Їх місія полягає у промуванні інтеграції та залученню мігрантів шляхом посилення їх індивідуальної та колективної відповідальності та участі через співпрацю з установами, НУО та суспільством на національному та європейському рівнях.

Захист прав мігрантів та їхньої рівної трудової та соціальної інтеграції є їхньою головною метою.
Для того, щоб реалізувати свою роботу і діяльність, вони працюють у трьох різних, але взаємозалежних сферах: з громадами самих мігрантів, з грецьким суспільством і з грецькою державою, з її організаціями та установами".